PRICE

Giá bình thường(Không bao gồm thuế)  1 ngày

A TYPE BOOTH( 1 người )

Các ngày trong tuần

(Thứ Hai-Thứ Năm,

Chủ Nhật)

PRICE

1 người       ¥2,891

Cuối tuần

(thứ sáu và thứ bảy)

PRICE

1 người    ¥3,800

B TYPE BOOTH( 2 người )

Các ngày trong tuần

(Thứ Hai-Thứ Năm,

Chủ Nhật)

PRICE

2 người     ¥5,164

Cuối tuần

(thứ sáu và thứ bảy)

PRICE

2 người       ¥6,073

C TYPE BOOTH( 2 đến 4 người )

Các ngày trong tuần

(Thứ Hai-Thứ Năm,

Chủ Nhật)

PRICE

2 người        ¥6,727

3 người        ¥9,545

4 người      ¥12,727

Cuối tuần

(thứ sáu và thứ bảy)

PRICE

2 người        ¥8,545

3 người      ¥12,273

4 người      ¥16,364

Bảng giá hàng giờ(Không bao gồm thuế)

A TYPE BOOTH( 1 người )

Các ngày trong tuần

(Thứ Hai-Thứ Năm,

Chủ Nhật)

PRICE

1giờ           ¥455

3giờ           ¥891

6giờ        ¥1,345

Cuối tuần

(thứ sáu và thứ bảy)

PRICE

1giờ           ¥891

3giờ        ¥1,164

6giờ        ¥1,818

B TYPE BOOTH( 2 người )

Các ngày trong tuần

(Thứ Hai-Thứ Năm,

Chủ Nhật)

PRICE

1giờ           ¥727

3giờ        ¥1,436

6giờ        ¥2,164

Cuối tuần

(thứ sáu và thứ bảy)

PRICE

1giờ        ¥1,181

3giờ        ¥1,818

6giờ        ¥2,909

1-4-72 Iwata, Hakata-ku, thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka 812-0004   +81(0)92-292-3591

 • Instagram
 • Facebookのアイコン
 • kakaotalklogo

〒812-0004福岡県福岡市博多区榎田1-4-72 092-292-3591

©Copyright Q [休:KYU] - Power by Eisan Co,.Ltd